Käimasolevad projektid

 

The Unsung Hero Dialogues - Promoting Solidarity and Diversity through Awareness and Policy Reform

Aeg: 2020 - 2021

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Euroopa kolmanda sektori organisatsioonide võimekuse tõstmisele. Kahe aasta jooksul kogutakse paljudelt Euroopa mittetulundusühingutelt mitmekesiseid andmeid nende töötamise tingimuste kohta. Analüüsitud tulemuste põhjal koostatakse soovitused, mis esitatakse nii riikide valitsustele kui rahvusvahelistele organisatsioonidele. Projekti kestel korraldatakase kohalikke ning rahvusvahelisi teabepäevi. Projektis osalevad organisatsioonid Saksamaalt, Itaaliast, Eestist, Kreekast, Rumeeniast ja Portugalist, ning seda rahastab EL "Europe for Citizens" programm. Projekti juhtpatner on organisatsioon CULTURE GOES EUROPE (CGE)- SOZIOKULTURELLE INITIATIVE ERFURT E. Projekti kohta saab rohkem teavet Facebook'i kontolt

Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship

Aeg: 2019-2022

Erasmus+ kolm aastat kestev projekt DIGIT-AL tegeleb digtaalsete õppimisvõimaluste analüüsimise ja adapteerimisega täiskasvanute aktiivse kodanikuhariduse jaoks. Projekti juhib Arbeitskreis deutscher Bildungstätten (AdB e.V.), ning lisaks Jaan Tõnissoni Instituudile osalevad selles partnerid Lätist, Portugalist ja Bulgaariast. Projekti käigus korraldatakse mitmeid seminare ja teisi õppeüritusi. Tulemusena valmib kirjalik materjal digitaalsetest võimalustest täiskasvanute aktiivses kodanikuhariduses.