Ühiskonnaõpetajate uuring

Koostöös Indiana Ülikooliga viisima läbi Eesti ühiskonnaõpetuse õpetajate uuringu, pöörates tähelepanu erinevatele professionaalsuse aspektidele eesti ja vene ning maa- ja linnakoolide õpetajate lõikes. Ettekujutuse kogutud andmestikust saab näiteks selle tabeli põhjal.