Poliitikate mõjutamine

2001. ja 2002. aastal tegelesime Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi (BAPP) raames ühiskonnaõpetuse õpetamisega seotud ja sellest mõjutatud poliitikatega. Kasutades meie teiste varasemate projektide kogemusi ja tulemusi aga ka rahvusvahelisi ning kodumaiseid koostöösidemeid, töötasime välja kontseptuaalsed seisukohad ühiskonnaõpetuse mitte kui lihtsalt üldhariduskooli ühe õppeaine vaid kui hariduse spetsiifilise valdkonna edendamise kontseptsiooni.

Esitlesime projekti tulemusi 2002. aasta suvel Raplamaal toimunud haridustegelaste seminaril. Väljatöötatud dokumendiga on võimalik tutvuda siin: Ühiskonnaõpetuse õppeaine rolli tähtsustamine Eesti riiklikus õppekavas