Mitmekultuuriline kool

Koostöös Tartu Ülikooliga valmis Haridusministeeriumi tellimusel 2000. aastal mitmekultuurilise kooli koolituskontseptsioon. Kontseptsioon koostamise vajadus lähtus tõdemusest, et Eesti ühiskond on mitmekultuuriline ning seda asjaolu tuleb arvestada kõikides eluvaldkondades. Eesti eelseisev ühinemine Euroopa Liiduga lisab väljakutseid ning selleks peab valmis olema.

Väljatöötatud koolituskontseptsioon hoiab fookuses kaht asjaolu:

  1. õpetaja multikultuurilise maailmanägemise vajadust ja
  2. selle visiooni edastamise tehnikaid klassiruumi ja kooli tasandil.