"Haridus kõigile" Eesti Rahvuslik Foorum

2002. aasta juulis sai Jaan Tõnissoni Instituut tellimuse Haridusministeeriumilt koostada UNESCO ülemaailmse initsiatiivi "Haridus kõigile" raames Eesti rahvuslik tegevuskava.

UNESCO initsiatiivi ja Eesti olukorra suhetamiseks korraldati septembris 2002 kaks töökosolekut, millele kutsuti osalema kõiki Eesti hariduses oma rolli või selle suhtes huvi omavaid institutsioone. Diskussioonides osales kokku 19 organisatsiooni esindajaid, lisaks laekus kirjalikult arvamus Eesti Lastevanemate Liidult.

Töökoosolekutel analüüsiti UNESCO initsiatiivi "Haridus Kõigile", selle kuut eesmärki ja Varssavi konverentsi sisukohti ning langetati Eesti vajadustest tulenevad vastavad põhilised otsustused.

Töökoosolekutel osalenud institutsioonide ja nende esindajate nimekiri.