1999. aasta UNESCO konverents

Koostöös UNESCO-ga korraldasime 06. – 08. mail 1999 Tallinnas ja Tartus rahvusvahelise konverentsi "Kodanikuhariduse kaudu multikultuursesse ühiskonda". Konverentsi eesmärgiks oli kodanikuõpetuse õppeaine tähtsustamine Eesti üldhariduskoolis, aineõpetuse hetkeseisu hindamine ning rahvusvahelise koostöö tugevdamine.

Koverentsil osales 40 inimest - hariduse ja integratsioonivaldkonnaga seotud riigitegelased, teadlased ja haridusspetsialistid, kodanikuõpetuse õpetajad Eestist, spetsialistid Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, USA-st, Horvaatiast ja Venemaalt.

Jaan Tõnissoni Instituudi poolt korraldatud kodanikuõpetuse alane konverents oli üks esimesi suuremaid haridusprojekte Eestis, mida on toetanud UNESCO. Konverentsi kohta ilmus Õpetajate Lehes ülevaateartikkel.