Käimasolevad projektid

The Future is Now - Human Rights Education and Climate Action, Unite!

Aeg: 2022- 2023

Kümme kuud kestvas Erasmus+ mobiilsusprojektis osalevad kaheksa riiki - Portugal, Poola, Holland, Itaalia, Eesti, Hispaania, Bulgaaria ja Kreeka. Juhtorganisatsiooniks on Rede Inducar Portugalist. Projektiga soovitakse leida kodanikuhariduse ja kliimamuutuste alaste tegevuste vahelist ühisosa, et luua nende valdkondade probleemidest ühiseid arusaamu ning töötada noorte jaoks välja tegevuskava kliimamuutustele vastu seismiseks.

 

Baltic Environment Moot Court (BEMC)

Aeg: 2021- 2022

Põhjamaade Ministrite nõukogu rahastatud projektis osalevad õpilased Norrast, Soomest, Eestist ja Venemaalt. Projekti eesmärgiks on noorte keskkonnateadlikkuse ja kodanikuhoiakute ning esinemis- ja esitlusoskuste kujundamine. Projekti käigus analüüsivad osalejad igakülgselt ühte keskkonna-alast probleemi. Oma analüüsi tulemusi esitletakse 2022. aasta maikuus Soomes toimuval projekti meeskondade kohtumisel.

Seoses Venamaa sõjaga Ukraina vastu otsustas Põhjamaade Ministrite Nõukogu koos teiste Venemaa osalusega projektidega seisata ka selle projekti.

 

Jätkusuutliku arengu (SDG) veebiolümpiaad Gruusia ühiskonnaõpetusele

Aeg: 2021 - 2022

Projekti eesmärgiks on suurendada Jaan Tõnissoni Instituudi ja Gruusia Kodanikuõpetuse Õpetajate Foorumi (CETF) koostöös 2400 keskkooliõpilase pädevust ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) alal arendades ja juurutade selleks e-õppe mooduleid ning töötada välja jätkusuutliku arengu alane digitaalne olümpiaad Gruusia koolides. Kavandatud põhitegevused on haridustöötajate arendustöötuba, koolitajate koolituskursus, üleriigiline digitaalne kooliolümpiaad, suvekool autasustatud osalejatele, gruusia õpetajate õppereis Eestisse. 

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. 

Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship

Aeg: 2019-2022

Erasmus+ kolm aastat kestev projekt DIGIT-AL tegeleb digtaalsete õppimisvõimaluste analüüsimise ja adapteerimisega täiskasvanute aktiivse kodanikuhariduse jaoks. Projekti juhib Arbeitskreis deutscher Bildungstätten (AdB e.V.), ning lisaks Jaan Tõnissoni Instituudile osalevad selles partnerid Lätist, Portugalist ja Bulgaariast. Projekti käigus korraldatakse mitmeid seminare ja teisi õppeüritusi. Tulemusena valmib kirjalik materjal digitaalsetest võimalustest täiskasvanute aktiivses kodanikuhariduses.