UNESCO õppetool (2000 - 2016)

Alates 2000. aasta jaanuarist kuni 2016. aastani tegutses Jaan Tõnissoni Instituudi kodanikuhariduse keskuse juures UNESCO kodanikuhariduse ja multikultuursuse uuringute õppetool.

Õppetooli eesmärgiks oli edendada Eestis kodanikuharidust ja üldhariduse arengut tervikuna toetades selleks ühiskonna integratsiooniprotsessi, tihendades Eesti rahvusvahelisi sidemeid, aidates kaasa kodanikuühiskonna toimimisele Eestis. Selleks korraldas õppetool seminare, viis läbi uuringuid, teostas projekte ning avaldas materjale.

Õppetooli loomist valmistati JTI Kodanikuhariduse keskuse poolt ette kolme aasta jooksul, viies selleks läbi erinevaid üritusi ja ettevõtmisi.

Aastate jooksul viis õppetool läbi ning teostas järgmisi projekte ning uurimistöid:

Õppetooli suleti 2016. aastal.

Kontakt

Sulev Valdmaa
sulev@jti.ee
+372 55 514 332