MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut

on mittetulunduslühingute seaduse alusel asutatud valitsusväline teadus- ja koolituskeskus. Instituut asutati 17. aprillil 1991. aastal.

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut on avalikes huvides tegutsev tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olev mittetulundusühing ja lähtub oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksist. Instituut kannab Jaan Tõnissoni kui ühe Eesti riigi rajaja ja demokraatlike väärtuste edendaja nime. 

Instituudi missiooniks on kaasa aidata Eesti demokraatlikule arengule ning kodanikuühiskonna tugevnemisele. Jaan Tõnissoni (1868 - 1941?) pärandist lähtudes on instituudi eesmärgiks edendada ja kasvatada poliitilist ja kodanikukultuuri ühiskonnas ning soodustada kodanike osalust otsustusprotsessides.

Jaan Tõnissoni Instituut viib ellu Euroopa Liidu rahastatavaid projekte ning osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

21. aprillil toimus Euroopa kodanikuühiskonda uuriva kuue riigi koostööprojekti "The Unsung Hero Dialogues..." järjekordne Eesti veebiarutelu. Sellel avaldati soovi veel ühe samalaadse on-line ürituse korraldamiseks, ning see toimub 05. mail kell 13:00 GoogleMeet keskkonnas aadressil meet.google.com/wvz-wkku-gkr

 

 

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut võtab vastu toetusi ja annetusi.        Kontakt: Kihnu 6-124, Tallinn 13913

Arveldusarve nr 10052032010006 SEB Eesti Ühispangas.             GSM: +372 5046536

Äriregistri kood nr 80088411                                                       E-kiri: andrus.villem@gmail.com