MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut

on mittetulunduslühingute seaduse alusel asutatud valitsusväline teadus- ja koolituskeskus. Instituut asutati 17. aprillil 1991. aastal.

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut on avalikes huvides tegutsev tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olev mittetulundusühing ja lähtub oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksist. Instituut kannab Jaan Tõnissoni kui ühe Eesti riigi rajaja ja demokraatlike väärtuste edendaja nime. 

Instituudi missiooniks on kaasa aidata Eesti demokraatlikule arengule ning kodanikuühiskonna tugevnemisele. Jaan Tõnissoni (1868 - 1941?) pärandist lähtudes on instituudi eesmärgiks edendada ja kasvatada poliitilist ja kodanikukultuuri ühiskonnas ning soodustada kodanike osalust otsustusprotsessides.

Jaan Tõnissoni Instituut viib ellu Euroopa Liidu rahastatavaid projekte ning osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

Välisministeerium kutsub õpetajaid 21.04.2020 endale külla.

Tutvustatakse:

- Eesti ÜRO julgeolekunõukogus valitud liikmeks olekut, ning räägitakse Eesti rollist maailmaorganisatsiooni juhtorganis, sellega kaasnevast vastutusest ja väljakutsetest;

- tutvustakse Eesti prioriteete ja tegevust Euroopa Liidus — mis on Brüsselis toimumas? Kuidas meid mõjutab Brexit ja mis sellega saab?

Üritus toimub Välisministeeriumis (Islandi väljak 1, Tallinn) algab mitte varem kui 11.30 ning lõppeb hiljemalt 16.00. Kohapeal pakutakse lõunat. 

Täpsem programmi saadetakse kui külastuspäev lähemal.

Programmi täpsustamisel saab kindlasti arvestada õpetajate huvide ja küsimustega.

Kui plaanite osaleda ja soovite, et mingi teema arutlusele tuleks, siis andke kuni 25.02.2020 sellest teda mailiaadressil asosek@mfa.ee

 

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut võtab vastu toetusi ja annetusi.        Kontakt: Kihnu 6-124, Tallinn 13913

Arveldusarve nr 10052032010006 SEB Eesti Ühispangas.             GSM: +372 5046536

Äriregistri kood nr 80088411                                                       E-kiri: andrus.villem@gmail.com