MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut

on mittetulunduslühingute seaduse alusel asutatud valitsusväline teadus- ja koolituskeskus. Instituut asutati 17. aprillil 1991. aastal.

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut on avalikes huvides tegutsev tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olev mittetulundusühing ja lähtub oma tegevuses kodanikuühenduste eetikakoodeksist. Instituut kannab Jaan Tõnissoni kui ühe Eesti riigi rajaja ja demokraatlike väärtuste edendaja nime. 

Instituudi missiooniks on kaasa aidata Eesti demokraatlikule arengule ning kodanikuühiskonna tugevnemisele. Jaan Tõnissoni (1868 - 1941?) pärandist lähtudes on instituudi eesmärgiks edendada ja kasvatada poliitilist ja kodanikukultuuri ühiskonnas ning soodustada kodanike osalust otsustusprotsessides.

Jaan Tõnissoni Instituut viib ellu Euroopa Liidu rahastatavaid projekte ning osaleb rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

 

Jaan Tõnissoni Instituut osaleb rahvusvahelises projektis, mis soovib kaardistada Euroopa kodanikuühiskonna ja mittetulundussektori töö kitsaskohti. Kolmanda sektoriga on ka Eestis seotud palju inimesi, kuid samas puuduvad andmed valdkonna tingimuste ja majandusliku olukorra kohta. Projekti UHD - The Unsung Hero Dialogues meeskond on asunud seda lünka täitma ning palub teil vastata küsimustikule.

Kui osalete mittetulundusühingute ja vabaühenduste tegevuses, palun täitke ära eestikeelne ankeet ning võimalusel levitage seda ka oma sõprade ja kolleegide seas.

Link eestikeelsele ankeedile: https://www.surveymonkey.com/r/unsung-heroes-et?fbclid=IwAR3x43xfOaN5OOYdb8Mq0uqiZvLcFccVKWumZyA_Rk5wlyJ8JDnA8LFXmLM

 

 

MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut võtab vastu toetusi ja annetusi.        Kontakt: Kihnu 6-124, Tallinn 13913

Arveldusarve nr 10052032010006 SEB Eesti Ühispangas.             GSM: +372 5046536

Äriregistri kood nr 80088411                                                       E-kiri: andrus.villem@gmail.com